Waarom een Wolvenhek?

Waarom een wolvenhek?

 • Friesland krijgt komende jaren te maken met zwervende wolven en vestiging van één of meer wolven.
 • Friesland heeft 150.000 schapen en meer dan 300.000 koeien. Het is ondoenlijk voor veehouders om dat vee allemaal met wolfwerende rasters te beschermen.
 • De overheid wil veehouders helpen door de aanschaf van wolfwerende rasters te subsidieren. Het vele extra werk dat ermee gemoeid is wordt echter niet vergoed.
 • Veel open landschap verandert in hekkenlandschap als veehouders massaal vaste en flexibele wolvenrasters gaan gebruiken bij schapen, geiten, kalveren, pony’s, veulens.
 • Veehouders en hobbyhouders komen in een onmogelijke spagaat:
  • Ofwel rasters gebruiken die heel veel extra arbeid vragen die ze niet vergoed krijgen.
  • Ofwel dit niet doen en dan het risico lopen van een aanval door een wolf op hun vee.
 •  Nu vergoedt de overheid de financiële schade van een wolvenaanval door de verloren dieren te vergoeden voor marktwaarde. Over enkele jaren krijgt een veehouder de schade niet meer vergoed, of nog maar deels, als hij geen wolfwerende rasters heeft gebruikt.
 • ‘Je kon vergoeding krijgen voor wolfwerende rasters. Schade is je eigen schuld als je het niet deed’, zal het argument zijn.
 • Kortom: het beleid van ‘leren leven met de wolf’ door preventieve rasters te verstrekken is een schijnoplossing en leidt ertoe dat veehouders straks ook nog zelf de schuld krijgen als ze dieren verliezen aan de wolf.
 •  Als alle veehouders wèl overgaan tot aanschaf van die rasters kost dat de provincie overigens meer dan 10 miljoen euro. Het is zeer de vraag of de politiek daar uiteindelijk wel toe bereid is.

En dus:

Een wolvenhek op de buitengrens van Friesland voorkomt leed bij dieren en dierhouders en voorkomt aantasting van het open landschap door wolvenrasters. Het kost naar schatting anderhalf à twee miljoen euro. De maatschappelijke kosten zijn dus ook nog eens veel lager dan heel Friesland in de preventieve wolvenrasters zetten.

De Friese staten hebben zich al uitgesproken voor een wolvenvrij Friesland. Wij maken het haalbaar en betaalbaar met dit plan!

Burgers en boeren van Friesland, zorg dat de politiek er niet omheen kan middels uw donatie op deze site. Zo helpt u ons daadwerkelijk dieren en dierenhouders in Friesland te beschermen!