Technische realisatie wolvenhek

Hoe gaan we Friesland wolvenvrij houden? Ons plan is om dit te doen met een hek langs de grens met Groningen en Drenthe. En wel zodanig dat het hek wolven tegenhoudt, maar nog heel veel ander wild doorgang verleend.

Wij denken aan een basis van stevig schapengaas, met een maaswijdte van 15 cm. Om onderdoor kruipen tegengaan, moet het ook zo’n 30 cm de grond in.

Vanaf de hoogte van 1.20 m tot 1.70 m krijgt het hek een fijnmazig raster waarlangs een wolf niet kan klimmen. De laatste 50 centimeter maakt een helling van 45 graden naar de kant van waar de wolf het hek zal benaderen. Tenslotte kan het geheel aan de bovenkant voorzien worden van een enkele stevige stroomdraad.

De talrijke overgangen bij wegen en fietspaden kunnen we niet afsluiten, maar wel op andere manieren onaantrekkelijk maken voor de wolf. Bijvoorbeeld door het hek zo’n dertig tot vijftig meter langs beide zijden van een weg te laten lopen. Het tunneleffect maakt doorgang voor de wolf dan gevaarlijk. Verder zijn andere technische aanvullingen mogelijk waarover wij met bedrijven en technici in gesprek gaan.

Over realisatie van het hek gaan wij uiteraard in overleg met alle betrokken grondeigenaren.