Reactie van Stichting Wolvenhek Fryslân op in het leven roepen van een " projectgroep wolf" door de provincie Fryslân.

Provincie Fryslân wil een adviesclub in het leven roepen om na te denken hoe boeren en landeigenaren om moeten gaan met de komst van de wolf. Deze club moet vijf keer per jaar bijeenkomen. Gedacht wordt aan het inkopen van speciaal materiaal, dat ingezet kan worden als de wolf door de provincie trekt.

Dit initiatief van de FNP (Fryske Nasjonale Partij) laat zien dat de provincie een "doodlopende weg in wil slaan".  Aangezien een wolf 50 km op een nacht kan lopen, zou de halve provincie beschermt moeten worden door dat "speciale materiaal",  waar over gesproken wordt.

De poging om de veehouders "te leren samenleven met de wolf" resulteert er uiteindelijk alleen  in, dat de schapen verkocht worden, en de koeien en paarden op stal komen. Het feit dat schade experts van BIJ12 (de organisatie die schade uitkeert) toegeven, dat  de wolf die op dit moment in Brabant en Limburg toeslaat, al over wolven netten  van 1.20 meter hoog springt, onderstreept dat.

Stichting Wolvenhek Fryslan gaat dan ook geen zitting nemen in deze adviesclub.

voor meer informatie:

Jehan Bouma (voorzitter) 06-25561075

Diederik Sleurink (secretaris) 06-52650727