PERSBERICHT                                                                                                                       

7 januari 2021 15.00 uur

Stichting wolvenhek Fryslân wil een permanent wolvenraster om de wolf buiten Friesland te houden.

Veel dieren zullen binnen 10 jaar uit de wei verdwijnen door de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf. Over vijf jaar heeft Nederland te maken met 50 tot 150 zwervende en gevestigde wolven. Om dit tij te keren, hebben vijf betrokken veehouders de stichting “wolvenhek fryslân” opgericht.

Individuele bedrijven beschermen tegen de wolf is een onmogelijke zaak. Gezamenlijk kunnen we de wolf wèl weren.  Is een wolf eenmaal aanwezig dan is bescherming niet meer mogelijk. Daarom willen we voorkomen dat de wolf zich in Friesland kan vestigen.

Op de site van de stichting: www.wolvenhekfryslân.nl  geven we een uitgebreide toelichting waarom we deze actie opzetten, en hoe we het hek  willen realiseren.

Ook roepen we mensen op om het initiatief te ondersteunen door (minimaal) 1 euro te doneren op onze site. Met de verworven steun in bedragen en aantallen willen we bestuurders en politici in beweging krijgen. Dit met als doel: bescherming van alles wat kwetsbaar is op het Friese platteland, nu het nog kan.

Op 7 januari om 15.00 uur geeft het bestuur van de stichting een uitgebreide persconferentie, met gelegenheid tot stellen van vragen, via een live-stream verbinding vanuit perscentrum Nieuwspoort uit Den Haag, te volgen via de link: https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live  Tot die tijd geldt er een embargo op publicatie.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie na de persconferentie:

Jehan Bouma (voorzitter) 06-25561075 info@delammesprong.nl

Diederik Sleurink (secretaris) 06-52650727 diederiksleurink@upcmail.nl