Reactie van Stichting Wolvenhek Fryslân op in het leven roepen van een ” projectgroep wolf” door de provincie Fryslân. Provincie Fryslân wil een adviesclub in het leven roepen om na te denken hoe boeren en landeigenaren om moeten gaan met de komst van de wolf. Deze club moet vijf keer per jaar bijeenkomen. Gedacht wordt…

Lees meer