Aan de slag met een pilot voor het wolvenhek

Stichting Wolvenhek Fryslân aan de slag met een pilot voor het wolvenhek rondom het weidegebied van Fryslân.

€ 30.000 opgehaald via crowdfunding.

Er staat inmiddels een fors bedrag op de bankrekening van het wolvenhek. Ook is er behoefte bij bestuurders om daadwerkelijk te kunnen kijken hoe het hek er in de praktijk uit gaat zien.

Daarom heeft de stichting besloten om aan de slag te gaan met een pilot.  Met een aantal kilometers hek gaan we het idee om Fryslân effectief te beschermen tegen de wolf,  concreet handen en voeten geven. In het pilot-hek nemen we zo mogelijk ook een aantal overgangen bij wegen en fietspaden op, om te laten zien welke oplossingen we daarvoor bedacht hebben.

Waar het voorbeeldhek precies komt te staan is nog niet bekend. Wel moet het langs de buitenrand van het weidegebied komen, op of bij de provinciegrens.

Het hek zal gefinancierd worden uit de middelen die de stichting nu al heeft. Wel roepen we donateurs op om te blijven doneren, om zodoende ècht het vee in de wei te kunnen houden in Fryslân.

Jehan Bouma, vz "Dit is een belangrijke eerste stap, en we hopen dat het ertoe bijdraagt dat burgers, veehouders en de verschillende overheden deze oplossingsgerichte benadering waarderen".

Om de ernst van de situatie nog maar eens te benadrukken, een citaat van wolvendeskundige Glenn Lelieveld: "Als de wolven in Nederland zich net zo ontwikkelen als in Duitsland, zouden we hier over twintig jaar wel tientallen wolventerritoria kunnen hebben."

Noot voor de redactie, voor meer info:

www.wolvenhekfryslan.nl Jehan Bouma (voorzitter) 06-25561075  Diederik Sleurink (secretaris) 06-52650727